Swetec Podcast

4. Hjärnskakning!

October 19, 2018

4. Hjärnskakning!

Fjärde avsnittet handlar om hjärnskaking inom ishockey, vad man kan göra mer för att förebygga riskerna för detta. Vi tar även upp lite om hur man kan träna fysisken för att också minska riskerna. Ta ansvar!