Swetec Podcast

3. Tankar om Fysträning

October 12, 2018

Tredje avsnittet som handlar om allmän fysträning för barn, idrott, motionärer och seniorer. Vi tar upp allmänt om fysträning utan går ner för djupt med lite mer tryck på kunskap av instruktörerna, en interjuv med Ida Rosendal som läser till hälsopedagog.